რა უნდა ნახოთ გურიაში

 

რა უნდა ნახოთ გურიაში

ეს შეიძლება იყოს ყველაზე პატარა რეგიონი საქართველოში, მაგრამ ის ამაყობს საკუთარი მინერალური წყლებით, სანაპირო ზოლის ქვიშიანი მონაკვეთით, წარმოუდგენელი ბუნებრივი პეიზაჟითა და საინტერესო მუზეუმებით.

გომის მთის კურორტი ნამდვილი ზღაპარია აპრილისა და მაისის თვეებში. ის 2100 მ სიმაღლეზე მდებარეობს მდინარე ბჟუზის ხეობაში. ოზუგრეთიდან 17 კილომეტრში და ქობულეთიდან ორ-სამსაათიანი სავალზე. განთქმულია ფიჭვნარებით. გომის მთა-სტუმრებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ აჭარის მთები.ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ქართველები მუსულმანები.

ნაბეღლავი

სოფელს, რომელიცმთისმთებშიაგადაჭიმული, განსაკუთრებითარაფერიაქვსშესთავაზოსტურისტებს, მაგრამმისორიგინალურბა გურგლირს ვერ დაგტოვებთ. ამჟამადნახევრადდანგრევისქვეშაა მოქცეულისაზოგადოებისცენტრი, სადაც საბჭოთაპერიოდშიიყო კინოდაკლუბი. სკოლადაახლოებით 50 ბავშვსემსახურება. აქ ჰყავთ ძროხა, ღორი დაქათმები.

ნოდარდუმბაძისმუზეუმი

მიუხედავადიმისა, რომესცნობილიქართველისაბავშვომწერალირეალურადცხოვრობდაამმუზეუმიდან გზის გასწვრივ, იგიაშენდამისიგარდაცვალებისშემდეგ. კიბეზენახავთუზარმაზარფოტოარქივს, რომელიცაჩვენებსმას,მისოჯახს,მისთანამოაზრეებს, წიგნებსსხვადასხვაენაზე, მისსაოფისეავეჯს. სახელმძღვანელო, ოჯახისმეგობარი, გვიამბობს რამდენიმეშესანიშნავმოთხრობას ნოდარისშესახებ (1928-1984), მაგრამმხოლოდქართულადდარუსულად. გარეთარისლამაზიპატარაბაღი, რომელსაცაქვსშესანიშნავიხედიგურიისქალაქგარეუბნებზე.

ბახმარო

ბახმაროარისუნიკალური, ულამაზესისამთოკურორტი, რომელიცმდებარეობსგურიისრეგიონში, ზღვისდონიდან 2050 მეტრზე.

ბახმაროსკენმიმავალგზაზე, თქვენგაივლითნაბეღლავისმინერალურიწყლისკურორტს (ღირსგაჩერება!) დანახავთპატარაულამაზესკოტეჯებს, რომლებიცგარშემორტყმულიამთებითადაბუნებისულამაზესიხედით.

ბახმაროშიერთიადგილიდანმეორეშიგადასასვლელადადგილობრივებისუმეტესობაცხენებსიყენებსდაყოველსაღამოს, ხალხიზაფხულობითსითბოსშესანარჩუნებლადსახლის წინანთენესცეცხლს. ნისლისაკმაოდგავრცელებულიააქ, რაცბუნებასკიდევუფროგანსაცვიფრებელს აქცევს.

შეეცადეთ ბახმაროში დაგეგმოთმოგზაურობა 19 აგვისტოს, რადგანამდროსტარდებაცხენებისშეჯიბრება,რომელიც სოფლისტრადიციაა.

ოზურგეთისახვითიხელოვნებისცენტრი

ოზურგეთიმდებარეობს შიდასაქართველოსცენტრში. ისამაყობსსაზაფხულოწყლისაბანოებით.

ქალაქშიარსებულიხელოვნებისცენტრშიარისცნობილიქართველიმხატვრებისნამუშევრებისკრებული, მათშორისლადოგუდიაშვილის, ელენეახვლედიანის, გიაბუღაძის დაგიორგიჯაშის. ასევეშეგიძლიათნახოთხალხურირეწვისნიმუშებინაქარგებში, კილიმებშიდაგობელენებში.

 

ოზურგეთის ისტორიული მუზეუმი

ოზურგეთისისტორიისმუზეუმიარისისტორიულ-ეთნოგრაფიულიმუზეუმიდაგურიისრეგიონისუდიდესიმუზეუმი. ის დაარსდა 1936 წელს. საბჭოთაპერიოდშიმდებარეობდაგურიელისსასახლეში.

სტუმრებსშეუძლიათნახონადრინდელი, შუადაგვიანიბრინჯაოსხანისკოლხურიკულტურისუნიკალურინიმუშები, რკინისხანისსამარხები, ძველივერცხლისადაოქროსსაგნებიევროპიდან, თურქეთიდანდაალექსანდრედიდის მნიშვნელოვანიისტორიულიწიგნები. ჩვენსწელთაღრიცხვამდე 9 ათასწლეულითთარიღდება 6000-ზემეტიექსპონატი.

ურეკი

პოპულარულისანაპირო, რომელიცცნობილიათავისიშავიდამაგნიტურიქვიშით, რომელსაცაქვსსამკურნალოთვისებები. ბათუმიდან 60 კილომეტრშიდათბილისიდანდასავლეთითდაახლოებით 300 კილომეტრში.აქჩასვლაშეგიძლიათმატარებლით, ავტობუსითადამანქანით .